3770,2 m2 Búng Gội gần tuyến tránh mới,QH ONT

Ấp Búng Gội,Xã Cửa Dương,TP.Phú Quốc

Loại hình: Đất công,mẫu