2620,8m2 Đất Khu Tượng Cửa Dương

Ấp Khu Tượng,Xã Cửa Dương,TP.Phú Quốc

Giá bán: 23 tỷ

Diện tích: 2620,8m2

Loại hình: Đất công,mẫu